Презентация андроид м

ТАБ (англ. tab контакт; символ табуляции). комп. Клавиша на клавиатуре компьютера. Web Site by AlineA Ltd. ЗАГЛАВИЕ: ТЕКСТ: АВТОР: БРОЙ: 140 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА СОФИЯ ЗА СТОЛИЦА.